Viktigt med bra kvalitetsledningssystem

Jag skulle vilja passa på att tipsa om ett kvalitetsledningssystem som jag tycker är riktigt bra. AM System heter det och det är uppbyggt i tre delar som heter ärende, dokument och underhåll. Just ärendehanteringssystemet skulle jag vilja lyfta fram lite extra då jag tycker att det är extremt viktigt att man har ett fungerande system för det.

Om man tar avvikelser som exempel så kan man spara mycket tid och pengar på att ta tag i dessa direkt och på rätt sätt. Det kan handla om att man inte lyckas nå upp till ett lagkrav, att det händer en olycka eller att produktionen inte fungerar som den ska. Om sådana här avvikelser får fortgå och upprepas så kommer de att kosta mycket pengar. Avvikelserapporter ska inte hamna någonstans i en byrålåda för då kommer man inte att lära sig något av det. Därför är det väldigt viktigt att avvikelsehanteringen fungerar.

AM System är en molntjänst vilket innebär att man alltid har tillgång till innehållet oavsett var man är. Med ärendehanteringssystemet kan man skicka avvikelserapporter och andra ärenden mellan varandra eller till underleverantörer och kunder. All data lagras och man kan enkelt prioritera, fördela, åtgärda och följa upp. Systemet går också att anpassa efter de ärenden som verksamheten har tack vare att man kan köpa in 100-tals olika mallar.

Här följer några exempel på hur man kan använda ärendehanteringssystemet:
– Förbättringar
– Händelser och incidenteravvikelserapport
– Reklamationer
– Internrevisioner
– Ledighetsansökan
– Felanmälan
– Leverantörsbedömningar
– Avtalshantering
– Egenkontroll och riskanalys
– Tillbud
– Processer
– Kundklagomål
– Supportärenden

När det gäller dokumenthanteringen så handlar det om att samla dokument så att alla berörda kan ta del av dem. Dokumenten kan delas med utvalda kollegor eller visas för hela organisationen. Det kan vara till exempel policyer, rutiner, processer, protokoll, instruktioner och avtal.

För underhåll handlar det om företagets underhåll och där kan det ju se väldigt olika ut beroende på vilken slags verksamhet man har. Men det kan till exempel vara vem som ska utföra underhåll och när det ska utföras. Och förstås även hur det ska utföras, som till exempel vilken slags oljor en maskin behöver.

Har ni inte redan ett fungerande kvalitetsledningssystem så är det definitivt något ni bör ta tag i!