Nu finns Tictail på svenska

Tictail är en svensk plattform för att bygga e-handelsbutiker. Det är ett redskap som gör det lätt att bygga sin egen e-handel, med en personlig design. Tictail används idag av en stor mängd olika e-handelsföretag, men trots att Tictail är ett svenskt program utvecklat av svenska programmerare så saknade den något – möjligheten att lätt bygga sin e-handelsbutik på svenska, vilket ju måste sägas vara ett litet aber. Med lite god vilja så var det dock möjligt att ordna en svensk butik, med undantag för betalningssystemet. Att Tictail satsade på ett engelskt gränssnitt är i och för sig inte så konstigt – det är trots allt den största marknaden, och många svenskar, speciellt yngre, bryr sig inte särdeles om huruvida informationen finns på svenska eller engelska.

Men nu finns Tictail i en uppdaterad version, på svenska, inklusive kassan. För den som tycker att en svensk nätbutik kanske gärna även ska ha innehåll på svenska så är det en välkommen förändring. Man behöver alltså inte heller hålla på och mixtra och pilla med ett tema för att få det hela på svenska, utan det fungerar nu utan problem. Tictail nöjer sig dock inte med bara engelska och svenska, utan man planerar att under den närmaste framtiden översätta Tictail till fler språk. Dock, det ska kanske nämnas att i ett första steg är det bara utsidan, det som möter kunden, som är på svenska. Gränssnittet man använder sig av som e-butik är fortfarande på engelska, vilket dock inga kunder behöver lida av.