Näthandeln i Kina snart störst

pandaAtt framtidens internet kommer att till stor del präglas av Kina är nog de flesta medvetna om. Med en befolkning som är större än Europas och Nordamerikas tillsammans, med marginal, så är det inte så konstigt. E-handeln i Kina har också förväntats bli störst i världen och passera USA under 2015. Nu verkar det dock som om man kraftigt underskattat Kinas framfart, och redan i år verkar det som om Kina kommer att gå ifatt USA. Det är ju inte bara det att Kina har en stor befolkning: landets medelklass ökar också snabbt, och befolkningen är betydligt rikare än Indiens, det enda landet med jämförbar befolkningsstorlek.

2012 omsatte internethandeln i USA 228,7 miljarder dollar, medan den i Kina omsatte 212,4. Under andra kvartalet 2013 ökade sedan omsättningen med hela 45,2%, och även om den ökar i USA också, så är det inte med på långa vägar lika mycket. I USA har näthandeln helt enkelt börja nå sitt max, medan, det i Kina fortfarande finns mycket att ta av. Idag finns runt 240 miljoner näthandlare i Kina – av en befolkning på 1,35 miljarder. I USA finns runt 190 miljoner e-handlare, av en befolkning på 315 miljoner. Även om de amerikanska e-handlarna har större köpkraft i snitt, så finns det helt enkelt inte tillräckligt med invånare för att kunna matcha Kina. Det är alltså inte konstigt att många västerländska e-företag försöker slå sig in på den Kinesiska marknaden; det är helt enkelt ett måste om man vill behålla sin styrkeposition i framtiden.