Många e-handlar med mobilen

De smarta mobiltelefonerna slog snabbt igenom på bred front, och idag har de flesta, speciellt yngre, sin egen lilla bärbara dator/kamera/musikanläggning/telefon. Men sett till hur många som har en smart telefon, och hur många som handlar på nätet, så är siffrorna något skeva. De flesta föredrar fortfarande att e-handla på mer ”traditionellt” vis, via sin desktop eller laptop. Det finns dock de som tror att 2013 är året då e-handel via mobiltelefon (m-handel) kommer att slå igenom stort. En brittisk undersökning visar att fyra av tio mobiltelefonägare någon gång har använt mobilen för att handla via nätet. Fler än de som handlar via mobilen har dock använt den för att ta reda på fakta om olika produkter, som de sedan köpt på annat vis, exempelvis via datorn hemma.

Även e-handlandet via surfplattor ökar, och att det numera finns tre olika sätt att e-handla på – mobil, surfplatta och dator – är inte enbart en välsignelse. E-handel via dator dominerar fortfarande, men de två andra ökar starkt. Det gör att man som e-handlare måste anpassa sin sajt därefter. Om ens sajt bara är anpassad för dator, så kommer många som besöker den via mobil helt enkelt att surfa vidare. För att e-handeln fullt ut ska kunna dra nytta av den ökade mobilhandeln kommer det att krävas att man anpassar sina sajter därefter. Extra arbete och utgifter, som dock med största sannolikhet kommer att betala sig i längden. Att koncentrera sig på den traditionella e-handeln via dator och ignorera mobiler och surfplattor innebär att man gör samma misstag som den traditionella handeln när e-handeln gjorde sitt intåg. Man blev helt enkelt ifrånsprungna, vilket ledde till att många nykomlingar kunde etablera sig, och äta marknadsandelar.