Effektivt lagerhållande för e-butiker

En av de största fördelarna som företag som sysslar med e-handel har är att de inte behöver ha lokaler där kunder tas emot. Allt som behövs är i stället ett väl fungerande lager, där varor kan placeras och staplas så effektivt och utrymmesbesparande som möjligt. I en affärslokal så är det ju viktigt att varorna presenteras på ett lockande sätt, vilket kan ta mer yta. Kostnaden för förvaring av varor blir alltså betydligt lägre, och det är enklare att ha ett större urval hemma än i en traditionell affär. Det här är nog ingen nyhet, utan något som de flesta förstår, vare sig de bedriver affärsverksamhet (online eller ute i verkligheten) eller inte. Men trots det finns det en del som e-handlare måste tänka på, för att verkligen kunna utnyttja sitt utrymme maximalt.

På höjden och bredden
För att kunna utnyttja ett lager maximalt krävs att man kan stapla varor på höjden så bra som möjligt. Den landyta som tas upp påverkas ju inte direkt av takhöjden, så ju högre i tak, desto mer får man plats med på samma yta. Men för att kunna göra det på ett effektivt sätt krävs hjälp med att få upp och ner de olika varorna så snabbt som möjligt, och med minimalt med risk. Ett system med telfrar i olika storlekar (se https://www.abus-kransystem.se/telfrar för olika exempel) underlättar enormt och gör att förflyttning av varor i lagerlokalen snabbas upp betydligt. Den tidsbesparing som det innebär gör att ett sådant system kommer att betala sig själv i längden.

Saker förändras
Men det krävs då inte bara telfrar och annan lyfthjälp för att maximera nyttjandet av lagerlokalens yta. Det krävs också att man på ett bra sätt planerar VAR olika varor ska placeras. Det är någonting som är svårt att avgöra på förhand, och som kräver en del statistik och studier för att komma fram till. Vilka varor flyttas mest, hur lång tid tar det att flytta dessa osv. Att effektivisera användandet av en lagerlokal går inte över en natt, utan tar sin tid. Men det är tid som i längden är väl spenderad. Samtidigt gäller det att komma ihåg att marknaden och sakförhållandena ändras – det som fungerade perfekt för fem år sedan kanske är mindre optimalt idag.