E-handeln i Sverige slår tillväxtrekord!

E-handeln har ännu inte nått sin topp och börjat plana ut, utan tillväxten fortsätter i god takt. Den ekonomiska krisen har knappt märkts av, och under första kvartalet 2013 så ökade e-handeln med 18 procent, jämfört med första kvartalet 2012. Det är dock intressant att se närmare på vilka branscher det är som ökar mest, och gör man det så blir det så blir bilden ännu intressantare.

Även om alla branscher ökar, så är det de mindre traditionella e-handelsbranscherna som ökar mest. Den gamla klassikern media, det vill säga musik, böcker och film har börjat finna sin nivå, och ökade ”bara” med 4%. Detta kan sägas vara den mognaste e-handelsbranschen, som redan funnit en stor del av sina möjliga köpare. Lejonparten av ökningen står dock mindre traditionella e-handelsområden som sport- och fritid för, som ökade med 32%. och möbler som ökade med 26%. Hemelektronik kan liksom böcker och annan media sägas vara en bransch som hittat många av sina potentiella nätköpare, men även denna ökade med 20%. Detta kan dock bero på den växande marknaden för olika typer av elektronik – surfplattor, mobiler och så vidare.

Att e-handeln fortsätter att öka i rask takt innebär också att kunderna blir allt kräsnare, både vad gäller utbud och leverans. I allt högre grad börjar e-handelskunder att se gratis frakt som en självklarhet, något som kanske inte e-handlare gillar, men antagligen måste acceptera. Om inte de ger fri frakt, kommer någon annan att göra det och locka kunder. Den rekordväxande e-handeln innebär alltså inte bara att e-handlare tjänare mer – även kunderna har nytta av det.

Läs mer