Bra att nischa sig

Det finns många olika nischer man kan rikta in sig på om man vill bli en framgångsrik e-handlare. Att försöka konkurrera med de stora jättarna som Amazon är inte enkelt, och är nog heller ingenting man ska försöka sig på. I stället så är det bäst att hitta sin egen nisch, sitt eget område, och bli riktigt bra på det. Ett enkelt exempel är olika bokhandlare på nätet, som ju lyckas överleva trots konkurrens från e-handlare som är betydligt större, helt enkelt för att de har sitt alldeles eget område som de riktar in sig på. De behöver inte ens vara billigare än de stora ”allmänna” e-handlarna, utan deras styrka är kunskap, att de gör det enkelt för sina kunder att hitta det de söker efter, och att de kan ge en mer personlig service som ofta är bättre. Det hjälper också att de kunder som kommer till dem ofta vet vad de är ute efter, och således redan från början är inriktade på att köpa någonting.

Vad ska man specialisera sig på?
Men det finns många nischade e-handlare där ute, så det kan vara svårt att hitta något eget. Dock, det är lättare att slå sig in på en nischad marknad, om man har resurserna och – framför allt – den kunskap som krävs, jämfört med att slå sig in på den generella marknaden. Där gäller i huvudsak att kunna hålla låga priser med snabba leveranser, vilket kräver at man har ett betydande kapital i ryggen. Det kan vara nog så svårt att skaffa sig, då riskerna är betydliga. Kostnaden för ett misslyckande kan alltså bli mycket höga.

Ett exempel på en nisch står Swema för- De har sitt fokus på mätinstrument, dataloggar, givare och liknande saker. Det är definitivt ett specialområde, men för den som är ute efter en mätare av något slag, så kan man hitta det hos dem, och också vara säker på att man får någonting bra. Mätare och dylikt är definitivt ett specialområde som de flesta nog inte är så intresserade av. Men för dem vilka mätare och dataloggar är viktiga så är de en guldgruva. Det är det som är poängen med att nischa sig: man lockar färre besökare, men de besökare man lockar är å andra sidan genuint intresserade och (ofta) kunniga.

Word of mouth
Om man nischar sig så blir det också enklare att nå potentiella kunder, genom bland annat word of mouth. Säljer man bra grejor och visar genuin kunskap så kommer köparna att berätta för sina vänner om en, och det blir mer sannolikt att man länkas från olika bloggar som skriver om området – SEO som man inte behöver betala för och som dessutom är genuin. Det är ytterligare ett skäl att, åtminstone till att börja med, fokusera sig på några få områden som man verkligen behärskar, för att eventuellt senare bredda sitt sortiment (utan att göra det för snabbt, då det kan alienera ens trogna kunder). Det ä bäst att skynda långsamt, och växa i en takt både man själv och ens kunder trivs med.